El mercadeig dels pressupostos

El mercadeig dels pressupostos

Aquest any els pressupostos de la Generalitat han estat sotmesos al mercadeig. El PSC va començar la partida assegurant que aprovaria uns pressupostos que destinen gairebé 300 milions d’euros a TV3 i només 10,9 milions a donar suport a les famílies, o més recursos a...